XỬ LÝ TIỀN NỢ THUẾ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THU CHO NGÂN SÁCH:

Tránh để lợi dụng trốn thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Q.H
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Q.H
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Q.H
Lên top