Trang hồi ký xúc động của người phụ nữ kéo cờ ngày Lễ Quốc khánh năm 1945

Bà Lê Thi (tức GS Dương Thị Thoa) trong một lần trao đổi với PV Lao Động nhân dịp Quốc khánh. Ảnh T.Vương
Bà Lê Thi (tức GS Dương Thị Thoa) trong một lần trao đổi với PV Lao Động nhân dịp Quốc khánh. Ảnh T.Vương
Bà Lê Thi (tức GS Dương Thị Thoa) trong một lần trao đổi với PV Lao Động nhân dịp Quốc khánh. Ảnh T.Vương
Lên top