Trách nhiệm của các tỉnh khi để Tập đoàn Alibaba lừa đảo suốt 3 năm qua?

Địa ốc Alibaba còn rao bán hàng loạt dự án “ảo”. Ảnh: LĐO
Địa ốc Alibaba còn rao bán hàng loạt dự án “ảo”. Ảnh: LĐO
Địa ốc Alibaba còn rao bán hàng loạt dự án “ảo”. Ảnh: LĐO
Lên top