Trách nhiệm chống dịch COVID-19 của Hà Nội rất nặng nề

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ngày 26.2.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ngày 26.2.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ngày 26.2.
Lên top