Trà Vinh: Giáo viên đánh trẻ mầm non thành khẩn nhận lỗi