Trả lời chất vấn của ĐBQH về phát triển đường cao tốc vùng ĐBSCL

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: QH.
Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: QH.
Đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: QH.
Lên top