TP.Thanh Hóa có Chủ tịch mới

Ông Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng ông Lê Anh Xuân (bìa phải).
Ông Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng ông Lê Anh Xuân (bìa phải).
Ông Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng ông Lê Anh Xuân (bìa phải).