TP.Tân An vững bước đến đích xây dựng đô thị loại I

TP.Tân An nằm nép mình bên dòng Vàm Cỏ Tây hiền hòa. Ảnh: K.Q
TP.Tân An nằm nép mình bên dòng Vàm Cỏ Tây hiền hòa. Ảnh: K.Q
TP.Tân An nằm nép mình bên dòng Vàm Cỏ Tây hiền hòa. Ảnh: K.Q
Lên top