TP.Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 15.9

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (bìa phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (bìa phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (bìa phải) kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Nhật Bắc
Lên top