TP.Hồ Chí Minh đề xuất sáp nhập 19 phường

TP Hồ Chí Minh yêu cầu khi sáp nhập, người dân liên hệ thủ tục hành chính phải được thông suốt, không được gián đoạn. Ảnh: MINH QUÂN
TP Hồ Chí Minh yêu cầu khi sáp nhập, người dân liên hệ thủ tục hành chính phải được thông suốt, không được gián đoạn. Ảnh: MINH QUÂN
TP Hồ Chí Minh yêu cầu khi sáp nhập, người dân liên hệ thủ tục hành chính phải được thông suốt, không được gián đoạn. Ảnh: MINH QUÂN
Lên top