TP.Hồ Chí Minh có thêm 3 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh.  Ảnh: M.Q
Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Q
Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Q
Lên top