TP.Hồ Chí Minh có 2 tân phó giám đốc sở

Ông Nguyễn Xuân Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh.  Ảnh: Đình Lý
Ông Nguyễn Xuân Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Lý
Ông Nguyễn Xuân Hoàng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Lý
Lên top