TPHCM: Xây dựng bộ tiêu chí an toàn để sớm khôi phục sản xuất kinh doanh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Lên top