TPHCM ứng dụng mô hình “phòng họp không giấy”

Lãnh đạo TPHCM trải nghiệm mô hình phòng họp không giấy.  Ảnh: Minh Quân
Lãnh đạo TPHCM trải nghiệm mô hình phòng họp không giấy. Ảnh: Minh Quân
Lãnh đạo TPHCM trải nghiệm mô hình phòng họp không giấy. Ảnh: Minh Quân
Lên top