TPHCM: UBND quận-huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra nhập cảnh trái phép

TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Huy
TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Huy
TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những người về từ Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Huy
Lên top