TPHCM triển khai sáp nhập nhiều phường - xã trong năm 2019

Ngay trong năm 2019, TPHCM sẽ sắp sếp lại nhiều xã, phường để tinh gọn bộ máy hành chính.
Ngay trong năm 2019, TPHCM sẽ sắp sếp lại nhiều xã, phường để tinh gọn bộ máy hành chính.
Ngay trong năm 2019, TPHCM sẽ sắp sếp lại nhiều xã, phường để tinh gọn bộ máy hành chính.
Lên top