TPHCM tiếp nhận vật tư y tế Campuchia tặng để chống COVID-19

Việt Nam tiếp nhận vật tư y tế của Campuchia tặng TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Việt Nam tiếp nhận vật tư y tế của Campuchia tặng TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Việt Nam tiếp nhận vật tư y tế của Campuchia tặng TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lên top