TPHCM: Thống kê, di dời cơ sở gây ô nhiễm vào khu công nghiệp