TPHCM: Thi đua tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực để phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 4 từ phải qua) tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể của TPHCM. Ảnh Chân Phúc
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 4 từ phải qua) tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể của TPHCM. Ảnh Chân Phúc
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 4 từ phải qua) tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể của TPHCM. Ảnh Chân Phúc
Lên top