Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Tạnh mưa, vẫn còn nhiều đường ngập sâu