TPHCM sớm khôi phục các hoạt động xã hội, dự kiến học sinh học lại từ 15.5

Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khai mạc sáng ngày 16.4. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khai mạc sáng ngày 16.4. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khai mạc sáng ngày 16.4. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Lên top