TPHCM sẽ hình thành hệ thống cơ chế đặc thù để phát triển mạnh mẽ hơn

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh BTC đại hội cung cấp
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh BTC đại hội cung cấp
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh BTC đại hội cung cấp
Lên top