TPHCM sáp nhập phường, quận: Dân không mất tiền chuyển đổi giấy tờ

Khi sáp nhập phường, quận, TPHCM không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ.  Ảnh: Minh Quân
Khi sáp nhập phường, quận, TPHCM không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ. Ảnh: Minh Quân
Khi sáp nhập phường, quận, TPHCM không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ. Ảnh: Minh Quân
Lên top