Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Sáng đầu tuần, mưa và kẹt xe nghiêm trọng