Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Nắp cống ngăn triều hỏng, hàng trăm nhà ở Thủ Đức bị ngập