Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Mưa lớn 3 ngày liên tiếp, ngập chồng ngập