Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Mang can dung dịch vào tiệm vàng “xin” 200 triệu