TPHCM lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM khóa IX.  Ảnh: M.Q
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: M.Q
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: M.Q
Lên top