TPHCM lập Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.  Ảnh: TTBC
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM. Ảnh: TTBC
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM. Ảnh: TTBC
Lên top