TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017. Ảnh: Trương Khởi.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017. Ảnh: Trương Khởi.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017. Ảnh: Trương Khởi.