TPHCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường: Tăng giám sát, chống lạm quyền

Không tổ chức HĐND quận, phường tại TPHCM sẽ giảm tầng nấc, giúp giải quyết công việc thuận tiện hơn. Ảnh: Minh Quân
Không tổ chức HĐND quận, phường tại TPHCM sẽ giảm tầng nấc, giúp giải quyết công việc thuận tiện hơn. Ảnh: Minh Quân
Không tổ chức HĐND quận, phường tại TPHCM sẽ giảm tầng nấc, giúp giải quyết công việc thuận tiện hơn. Ảnh: Minh Quân
Lên top