TPHCM khai trừ khỏi Đảng 29 cán bộ liên quan 4 vụ án tham nhũng, lãng phí

Trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.  Ảnh: Minh Quân
Trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Ảnh: Minh Quân
Trụ sở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Ảnh: Minh Quân
Lên top