TPHCM: Hơn 97% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Số lượng cán bộ, công chức TPHCM được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt rất cao.  Ảnh: Minh Quân
Số lượng cán bộ, công chức TPHCM được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt rất cao. Ảnh: Minh Quân
Số lượng cán bộ, công chức TPHCM được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt rất cao. Ảnh: Minh Quân
Lên top