TPHCM: “Hố tử thần” sâu 2m xuất hiện trên đường 3/2