Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM: Hàng ngàn người kẹt dưới mưa lớn, đường thành sông