TPHCM có 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 Ảnh: Long Hồ
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 Ảnh: Long Hồ
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 Ảnh: Long Hồ
Lên top