TPHCM: Cháy dữ dội nhà kho, lan sang nhiều nhà dân