TPHCM: Cây cổ thụ lại đổ, đè người đi đường trọng thương