TPHCM: Cấm nhiều tuyến đường trung tâm để bắn pháo hoa lễ 2.9