TPHCM cấm chơi game Pokemon Go trong giờ làm, tại cơ quan