TPHCM bắt tay vào thực hiện cơ chế đặc thù

Các lãnh đạo TPHCM quyết tâm triển khai thực hiện nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.  Ảnh: H.K
Các lãnh đạo TPHCM quyết tâm triển khai thực hiện nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ảnh: H.K