Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TP.HCM: 3 ngày liền sống trong cảnh nước ngập