TP.Đà Nẵng: Hậu COVID-19, dự báo kinh tế tăng trưởng âm hơn 9%

Mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 nhưng TP.Đà Nẵng vẫn trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Thuỳ Trang
Mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 nhưng TP.Đà Nẵng vẫn trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Thuỳ Trang
Mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 nhưng TP.Đà Nẵng vẫn trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top