TP Thanh Hóa: Có dấu hiệu hình sự trong việc cấp sai “sổ đỏ” tại 38 Tống Duy Tân

Đất tại số 38 Tống Duy Tân bị UBND TP Thanh Hóa nhiều lần cấp "sổ đỏ" sai.
Đất tại số 38 Tống Duy Tân bị UBND TP Thanh Hóa nhiều lần cấp "sổ đỏ" sai.