TP. Thái Nguyên mở rộng địa giới, thêm 2 phường

Một góc TP Thái Nguyên. Ảnh: baothainguyen
Một góc TP Thái Nguyên. Ảnh: baothainguyen
Một góc TP Thái Nguyên. Ảnh: baothainguyen
Lên top