TP. Phú Quốc có thêm 1 Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ông Đoàn Văn Tiến (giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung
Ông Đoàn Văn Tiến (giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung
Ông Đoàn Văn Tiến (giữa) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top