TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND cấp quận, phường

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình về việc tổ chức chính quyền đô thị TPHCM. Ảnh: TTBC
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình về việc tổ chức chính quyền đô thị TPHCM. Ảnh: TTBC
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình về việc tổ chức chính quyền đô thị TPHCM. Ảnh: TTBC
Lên top