TP Hồ Chí Minh: 45 năm, hành trình đến một đô thị thông minh, đáng sống

Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Anh Tú
Lên top