TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu (bìa phải) trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân.
Lên top