Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TP. Đà Lạt: Cháy lớn thêu rụi hai căn nhà